Úřední deska

Aktuální schválený rozpočet

Na základě zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a souvisejících změn ostatních zákonů zveřejňujeme:

Archiv Rozpočtů