Alergeny u potravin

NAŘÍZENÍ EU č. 1169 / 2011 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O POTRAVINÁCH SPOTŘEBITELŮM

Pro dosažení vysoké  míry ochrany zdraví spotřebitelů a zaručení jejich práva na informace by mělo být zajištěno, aby byli spotřebitelé patřičně informováni o potravinách, které konzumují

Nařízení vstoupilo v platnost dne 12. 12. 2011, ale účinnosti nabývá až 13. prosince 2014, s vyjímkou ustanovení týkajících se výživových údajů, která se použijí ode dne 13. 12. 2016

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám. nelze při výrobě snídaní, přesnídávek, obědů a svačin nebo večeří při počtu 20,50,100,500,1000,1200 jídel se věnovat jednotlivcům s jejich přecitlivělostí na některý alergen.Případným žádostem nemůže být vyhověno. Jídelna má pouze v této oblasti funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

ZÁVĚREM:

- účinnost nabývá 13. prosince 2014

- každý zákazník / spotřebitel/ strávník se musí dozvědět, zda se v potravině / pokrmu/ nacházejí alergeny

- informace o přítomnosti alergenu v podávaném pokrmu je třeba vědět dříve než je pokrm vydán

- informaci se dozví buď z obalu suroviny nebo z příjmových dokladů

- existují 2 způsoby: a) informace z jídelníčku

                              b) informace na vyžádání