Ceník

CENY OBĚDŮ A SVAČINEK VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ŠARDICE

 Strávníci do 6 let – MŠ

  1. Přesnídávka     9,-
  2. Oběd             25,-          plná cena oběda   62,--
  3. Svačina           9,-

Celodenní strava  43,-

Polodenní strava  34,-

 Strávníci do 7 - 10 let - MŠ

 1.Přesnídávka             9 ,-

 2.Oběd                    28,-      plná cena  oběda    65 ,--

 3.Svačina                  9,-

Celodenní strava   46,-

Polodenní strava   37,-

 Strávníci 7 - 10 let – ZŠ

 1.Svačina   23,-

 2.Oběd      31,-                        plná cena oběda      87,--

Strávníci 11 - 14 let - ZŠ

 1.Svačina   23,-

 2.Oběd      33,-                      plná cena oběda       89,--

 Strávníci 15 a více let - ZŠ

 1.Svačina   23,-

 2.Oběd      35,-                      plná cena oběda      91,--

 

Cizí strávníci, kteří  odeberou 4 obědy týdně :               105,-- Kč  

Cizí strávníci, kteří odeberou méně jak 4 obědy týdně: 113,-

Platnost od  1. 3. 2023