Řád ošj mš

Vnitřní řád Obecní školní jídelny ŠARDICE MŠ

Základní ustanovení

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 O školním stravování Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví 258/2000.Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny.

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školy, dětí a zaměstnanců mateřské školky a cizím strávníkům.

Řád školní jídelny - MŠ

  1. Školní stravování je dotováno státem. Žák má nárok na dotovanou stravu pouze ve dny, kdy je ve škole přítomen a první den nemoci ( vyhláška 107/2005 Sb.)- Neodhlášená strava bude účtována v plné výši. Porušení tohoto pravidla bude zjišťováno a rozdílná částka ( provozní náklady) bude přičtena k záloze na další měsíc.
  2. Pouze první den nemoci můžete dítěti vyzvednout oběd do jídlonosičů v době od 11:15 do 11.45 hod. v mateřské škole.
  3. Oběd v době nemoci si může rodič vyzvednout za plnou cenu (viz. ceník) ve výdejně pro cizí strávníky ve školní jídelně, ale musí být nahlášen telefonicky nebo e-mailem do 10 hodin téhož dne.
  4. Přesnídávka ani odpolední svačinka se na základě Vyhlášky hygienických požadavků dítěti domů nevydává.
  5. Další dny nemoci nemá dítě nárok na dotované stravné a jste povinni mu stravu odhlásit. Pokud tak neučiníte budou Vám doúčtovány náklady vynaložené s přípravou stravy.
  6. Pracovníci školky mají nárok na dotovaný oběd pouze v době, kdy vykonávají práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v kalendářním dni v místě výkonu práce uvedené v pracovní smlouvě
  7. Způsob úhrady stravného:
    Stravné se platí hotově vždy poslední středu v měsíci  od 8 -15:00 hodin na další měsíc, aby bylo zřejmé kdo má o svačiny a obědy zájem. Při každé platbě obdržíte pokladní doklad. Bez domluvy nebude automaticky s nikým počítáno. Dále se dají obědy uhradit přes bankovní účet, č. účtu 107-8984340257/0100, var. symbol je u každého strávníka jiný, tento zjistíte u vedoucí školní jídelny. Variabilní symbol musí být uveden u každé platby. Záloha stravného může být maximálně 2 měsíce dopředu.
  8. Pokud zákonný zástupce chce odhlásit nebo přihlásit stravu učiní tak osobně, telefonicky, e-mailem nebo přes internetové přihlášky a odhlášky na strava.cz. Za nepřítomnosti vedoucí školní jídelny nahlaste změnu kuchařkám den předem do 12 hodin. V sobotu, neděli a ve svátky změnu stravného nelze provést!! V době dovolené vedoucí školní jídelny není možné přidělit strávníkovi poslanou zálohu na stravné:

    S dítětem, který na daný den nebude přihlášeno ke stravování není počítáno.

 

tel.: 518 624 622
e-mail: osj.sardice@seznam.cz

V Šardicích 1.8.2022                             Bc. Duhajská Lenka vedoucí OŠJ Šardice