Školní jídelna

Školní jídelna je příspěvková organizace, zřízená obcí Šardice.

Školní jídelna je příspěvková organizace, zřízená obcí Šardice.

Je samostatným právním subjektem, což znamená, že hospodaří nezávisle na místní škole nebo školce.  Od 1. 1. 2020 nejsme plátci DPH.

Školní jídelna je příspěvková organizace, zřízená obcí Šardice.

Je samostatným právním subjektem, což znamená, že hospodaří nezávisle na místní škole nebo školce.  Od 1. 1. 2020 nejsme plátci DPH.
OBECNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA ŠARDICE

 DŮLEŽITÉ!!!!!!

PO DOBU REKONSTRUKCE  MŠ BUDE UPRAVEN VÝDEJ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY A RODIČE DĚTÍ ZŠ:

VÝDEJ   od 10:45 do 11:30  PO TÉTO DOBĚ NEBUDE MOŽNÉ OBĚD DO JÍDLONOSIČE VYDAT!!!!

 PRO RODIČE DĚTÍ MŠ SE OBĚD DO JÍDLONOSIČE BUDE VYDÁVAT OD 11:30 DO 11:45

 OD 11:45 VE VÝDEJNĚ BUDOU OBĚDVAT DĚTI MŠ.

DODRŽUJTE PROSÍM VÝDEJNÍ HODINY!!!!! 

Děkujeme za pochopení

 

 

Stravné na měsíc červen  se bude vybírat ve středu  dne 29. 5. 2024 v době od 8 hodin do 15:00 hodin

 

 Školní jídelna je příspěvková organizace, zřízená obcí Šardice. Je samostatným právním subjektem, což znamená, že hospodaří nezávisle na místní škole nebo školce.

Od 1. 1. 2020 nejsme plátci DPH.

Jídelna připravuje v průměru 200 jídel denně. Každý den, kromě státních svátků a prázdnin, vaříme obědy pro žáky ZŠ a MŠ, učitele ze školy, školky a cizí strávníky. Kromě toho chystáme čerstvé svačinky a přesnídávky pro děti do MŠ.

Hlavní činností jídelny je vaření pro žáky ZŠ a děti MŠ, proto se zaměstnanci řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Existují tři instituce, které dohlížejí na kvalitu školních jídelen: Česká školní inspekce, hygiena a zřizovatel. 

Přísně se kontroluje plnění výživových norem. Proto je naše strava vhodná pro každého, kdo dodržuje vyvážený životní styl se správnými stravovacími návyky a zdravou výživou. Na tomto základě  se dne 7.11.2017 naše jídelna zaregistrovala do projektu ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Součástí doplňkové činnosti je příprava svačinek pro děti ZŠ, dále příprava menu, rautů na oslavy, svatby, pohřby atd….

Pokud máte k naší práci jakékoliv připomínky či dotazy pište, volejte ,mailujte, rádi na vše odpovíme.

Za Vaši přízeň Vám děkuje personál školní jídelny.