CENY OBĚDŮ A SVAČINEK VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ŠARDICE

Strávníci do 6 let – MŠ

 1. Přesnídávka              9,-
 2. Oběd                      21,-          plná cena oběda  56,--
 3. Svačina                    9,-
  Celodenní strava  39,-
  Polodenní strava  30,-

Strávníci do 7 - 10 let - MŠ

 1. Přesnídávka             9,-
 2. Oběd                     23,-          plná cena oběda  58,--
 3. Svačina                   9,-
  Celodenní strava 41-
  Polodenní strava 32,-

Strávníci 7 - 10 let – ZŠ

 1. Svačina    14,-
 2. Oběd       25,-                        plná cena oběda 75,--  

Strávníci 11 - 14 let - ZŠ

 1. Svačina    14,-
 2. Oběd       27,-                        plná cena oběda  77,--

Strávníci 15 a více let - ZŠ

 1. Svačina  14,-
 2. Oběd     29,-                         plná cena oběda  79,--

 Cizí strávníci, kteří  odeberou 4 obědy týdně                           (15 % DPH):  88,-- Kč

Cizí strávníci, kteří  odeberou méně jak 4 obědy týdně          ( 15 % DPH) : 96,--  Kč                                                                                   V Šardicích 1.9.2020