Upozornění !!!!!

 Oznamujeme rodičům dětí , že školní jídelna od pondělí 25. 5. 2020 bude vařit pro děti, které budou docházet do základní a

mateřské školy.

Pro děti základní školy budou připravovány pouze obědy, pro děti mateřské školy bude strava beze změn (přesnídávka, oběd, svačina).

Stravu na červen dětem můžete objednat buď telefonicky, e-mailem nebo přes www.strava.cz

Od pondělí 25. 5. 2020 bude otevřena jídelna pro cizí strávníky. Obědy se budou vydávat pouze do čistých jídlonosičů.

Strávníci se budou řídit hygienickými pokyny, které budou umístěny při vstupu do provozovny.

 

Stravné na měsíc červen se bude vybírat ve středu dne 27. 5. 2020 v době od 8 hodin do 13 hodin !!!!!

 

 

Školní jídelna je příspěvková organizace, zřízená obcí Šardice. Je samostatným právním subjektem, což znamená, že hospodaří nezávisle na místní škole nebo školce.

Od 1. .1. 2020 nejsme plátci DPH.

Jídelna připravuje v průměru 200 jídel denně. Každý den, kromě státních svátků a prázdnin, vaříme obědy pro žáky ZŠ a MŠ, učitele ze školy, školky a cizí strávníky. Kromě toho chystáme čerstvé svačinky a přesnídávky pro děti do MŠ.

Hlavní činností jídelny je vaření pro žáky ZŠ a děti MŠ, proto se zaměstnanci řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Existují tři instituce, které dohlížejí na kvalitu školních jídelen: Česká školní inspekce, hygiena a zřizovatel. 

Přísně se kontroluje plnění výživových norem. Proto je naše strava vhodná pro každého, kdo dodržuje vyvážený životní styl se správnými stravovacími návyky a zdravou výživou.

Součástí doplňkové činnosti je příprava svačinek pro děti ZŠ, dále příprava menu, rautů na oslavy, svatby, pohřby atd….

Pokud máte k naší práci jakékoliv připomínky či dotazy pište, volejte ,mailujte, rádi na vše odpovíme.

Za Vaši přízeň Vám děkuje personál školní jídelny.