Vybírání stravného na měsíc listopad - středa 23. 10. 2019 v době od 8 hodin do 15:30 hodin

 

Školní jídelna je příspěvková organizace, zřízená obce Šardice. Je samostatným právním subjektem, což znamená, že hospodaří s dětmi na místní škole nebo školce.

Od roku 2006 je plátcem DPH.

Jídelna připravuje v řadě 250 jídel denně. Každý den, kromě státních svátků a prázdnin, vaříme obědy pro žáky ZŠ a MŠ, učitele ze škol, školky a cizí strávníky. Kromě toho čekáme čerstvé svačinky a přesnídávky pro děti do MŠ.

Hlavní činnosti jídelny jsou pro žáky ZŠ a děti MŠ, proto jsou zaměstnanci restaurace vyhláškou č. 107/2005 Sb., O školním stravování. Existují tři instituce, které dohlížejí na úrovni školních jídelen: Česká školní inspekce, hygiena a zřizovatel. 

Přísně se kontroluje plnění výživových norem. Proto je naše strava vhodná pro každého, kdo vyhovuje vyváženému životnímu stylu se správnými stravovacími návyky a zdravou výživou.

Součástí doplňkové činnosti je příprava svačinek pro děti ZŠ, další příprava menu, rautů na oslavy, svatby, pohřby atd….

Pokud máte k našemu úkolu odpověď připomínky nebo dotazy pište, volejte mailujte, rádi na vše odpovíte.

Za vaši přízeň Vám děkuje osobní školní jídelny.